Xornadas “Ramón Piñeiro na Galicia do século XX”
Organizadas pola Deputación de LUGO
23-26 de Marzo de 2009


Programa e conferenciantes
Acto solemne de apertura
Xornada 24/3/2009
Xornada 25/3/2009
Xornada 26/3/2009