ROTEIRO: sábado, 14 de marzo de 2009

Desde O Mesón de Fraiás a Vilarvente.Ás 10:00 h. na Igrexa de San Paio.Percorrido: (14 Km., aproximadamente)

O Mesón de Fraiás –Moreira – Nadela – O Castiñeiro do Neto – Croa de Soutomerille -Soutomerille – Vilaxurxo-San Andrés de Barredo – Pena Branca – Vilarvente.

Ás 14:00 h. Xantar nun restaurante da vila (Arredor desa hora).

Para facilitar a organización:

Avisar antes do xoves, día 12 de marzo.

Agardando a túa asistencia, recibe un cordial saúdo.

Asdo.: Manolo Muñiz

Castroverde, a comenzos do mes de marzo, de 2009