Dende a Universidade Rural Galega (U.R.G.) queremos invitarvos a participar na xuntanza do día 31 de Xaneiro na Casa da Cultura en Melide, ás 11:30.

Orde do día:

1.- Acollida.

2.-Análise do traballo feito neste exercicio pasado.

3.- Presentación e debate de estratexias do traballo futuro.

4.- Rogos e preguntas.

Insistimos na vosa presencia pola importancia e necesidade que ten para o proxecto U.R.G. as vosas opinións e suxerencias.

Secundino García.

Presidente da U.R.G.