Vº ROTEIRO: Camiño Primitivo A Lastra – A VacarizaPercorrido:

arredor de 11 quilómetros

Ás 09:30 h. Na praza de Castroverde.
Ás 10:00 h – 10:45 h. En A Lastra
Ás 14:00 h. (Arredor desa hora). Xantar.

Para facilitar a organización: Avisar antes do xoves, día 6 de novembro.

Agardando a túa asistencia, recibe un cordial saúdo.
Asdo.: Manolo Muñiz
Castroverde, a finais do mes de outono, comenzo do mes de Santos, de 2008

NOTA: 1.- Trataremos de que haxa un autobús ao longo do percorrido. 2.- Tempo impredicible.