Un bo proxecto: A Universidade Rural Galega


É un feito amplamente aceptado a enorme aportación que o mundo rural ten feito á cultura e a vida en xeral ; non é menos evidente que unha parte desa aportación está esmorecendo progresiva e implacablemente. Somos moit@s @s que sentimos un fondo pesar desa desfeita e a cotío compartimos a impotencia que sentimos .

Hai bastantes persoas e asociacións que están apurando con moita creatividade e teimosía a recollida, coidado e/ou preservación de todo o patrimonio etnográfico galego, así como levando a cabo proxectos reais e innovadores, creadores de futuro para un mundo rural vivo.

A U.R.G. nace coa idea de intentar facer visible todo o anterior e gustaríanos servir de altofalante de toda esa realidade.

Polo de agora integramos a U.R.G.: Incodega, Euroeume, Xermolos,C.D.R. Ancares, Movemento Rural Cristián, Colectivo Pedagóxico Estiño, Sindicato Labrego, Preescolar Na Casa, C.D.R. “O Viso”,”Bicis pola Paz”, labreg@s, técnicos, profesorado da Universidade…

Se queredes máis información:

– Tfnos:
981102662 – 672087656 – 664389149

– Correo: [email protected]

– Páxina web ( en elaboración).

– Inscrición : 25 € anuais.

FAITE SOCI@!