Amigos do Patrimonio de Castroverde é visitado ao longo do mundo
Segundo as estadísticas a nosa páxina dixital visítase polo mundo adiante. Case o 80% das visitas proveñen de Galicia e maioritariamente das provincias da Coruña, a primeira, e Lugo. Logo de Galicia, figura o resto de España. Temos a destacar a presenza en toda América, incluida USA e Europa. Deixando fora os pequenos pobos, a páxina foi vista nos derradeiros once meses en mais de 500 cidades espalladas polo mundo adiante.