Xornadas en defensa do Courel

“Por un Courel vivo”

12, 13 de maio 2007

Sala de Xuntas

Escola Politécnica Superior de Lugo

Díptico. Folla1
Díptico. Folla2